Uutiset vuodelta 2014

Videot: lohet Kymijoella

Päivitetty: 17.12.2014

Kalastotutkimukset

Päivitetty: 30.01.2024

Kalaporrasseuranta Korkeakoskella vuonna 2023

 

Kymijoen ja sen edustan merialueen kalojen elohopeapitoisuuksia vuonna 2020

 

Alue Kalalaji Pitoisuus keskiarvo mgHg/kg Pitoisuus min mgHg/kg Pitoisuus max mgHg/kg
Voikkaa hauki 0,14 0,02 0,26
Voikkaa ahven 0,27 0,15 0,46
Kuusankoski hauki 0,22 0,16 0,35
Kuusankoski ahven 0,21 0,02 0,42
Tammijärvi hauki 0,34 0,01 0,57
Tammijärvi ahven 0,27 0,02 0,76
Kotkan edusta hauki 0,16 0,08 0,29
Kotkan edusta ahven 0,09 0,02 0,20

 

 

 

 

 

 

 

Merialueen vedenlaatu 4.7.2024

Päivitetty: 12.07.2024
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 10,3 9,5 9,5 9,2
Hapen kyllästys-% % 109 101 103 101
Sameus FTU 2,5 2,2 2,0 2,1
Sähkönjohtavuus mS/m 783 508 735 751
Saliniteetti 4,46 2,80 4,15 4,25
pH 8,5 8,3 8,3 8,3
Väri mgPt/l 25 30 20 20
Kokonaistyppi µg/l 450 470 320 370
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 17 30 15 15
Ammoniumtyppi µg/l <5 <5 <5 <5
Kokonaisfosfori µg/l 32 29 29 29
Fosfaattifosfori µg/l <2 <2 3 4
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml 0 1 0 0
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l 11 7,4 9,3 6,1
Näkösyvyys m 3,0 2,5 2,0 2,5
Lämpötila 0C 16,8 17,6 18,0 18,5

 

Kymijoen vedenlaatu 4.6.2024

Päivitetty: 26.06.2024
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 9,6 9,3 8,9 8,8 8,6
Hapen kyllästys-% % 104 100 96 96 96
Sameus FTU 3,6 5,1 3,7 4,2 4,8
Kiintoaine mg/l 4,5 6,9 6,2 6,2 6,6
Sähkönjohtavuus mS/m 6,8 7,6 7,6 7,4 7,3
Alkaliteetti mmol/l 0,24 0,26 0,28 0,26 0,26
pH (25°C) 7,2 7,3 7,1 7,3 7,2
Väri mgPt/l 35 35 35 35 35
Kokonaistyppi µg/l 530 570 500 500 450
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 160 170 180 150 150
Ammoniumtyppi µg/l 6 13 18 14 10
Kokonaisfosfori µg/l 14 20 19 18 20
Liukoinen fosfori µg/l 4 4 5 4 5
Rauta µg/l  – 210  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,5  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 3,4  –  –  –
Alumiini µg/l  – 210  –  –  –
CODMn mg/l 6,8 7,1 6,9 6,7 7,4
Kalsium mg/l  – 5,0  –  –  –
Mangaani µg/l  – 13  –  –  –
Kloridi mg/l   5,8  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 9,3  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,4  –  –  –
Natrium mg/l  – 6,5  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 63 110 20 10 <10
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 1200 2100 540 310 380
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 12 110 4 10 0
TOC mg/l 8,4 8,4 8,6 8,9 8,4
Lämpötila 0C 19,4 19,0 19,2 19,5 20,9

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima

Henkilökuva: Vesistötutkija Marja Anttila-Huhtinen

Päivitetty: 26.05.2014

Vesistötutkija Marja Anttila-Huhtinen on 28 vuoden aikana Kymijoen vesi ja ympäristö ry:ssä kokenut monia vaiheita vesientilan ja ympäristötutkimusten parissa.

 

Lue Marjan haastattelu tästä.

Kymijoen kuvapankkihanke

Päivitetty: 26.05.2014

Kymijoen kuvapankkihanke on maakunnan kehittämisvaroin rahoittama hanke hienojen valokuvien tuottamiseksi Kymijoen vesistöistä. Kymenlaakson imago ja vetovoimaisuus ei ole suurta, vaikka alueen toimijoiden vesiensuojelutyö on parantanut Kymijoen ja sen suiston vedenlaatua. Ilman kautta leviävä haju, haitallisia epäorgaanisia aineita sisältävä vesi ja hoitamattomat teollisuusalueet ovat monilta osin historiaa. Kymijoen kuormittajien vedenpuhdistamot poistavat nykyisin fosforin niin tehokkaasti, että joen fosforipitoisuus on jopa rannikon merialuetta pienempi. Tietoisuus ympäristön tilan parantumisesta ei kuitenkaan ole kovin tunnettua ja sanomalehtienkin tapa uutisoida usein huonoja uutisia voi suotta ylläpitää väärää mielikuvaa. Hankkeessa tuotetaan kuvia vesiluonnosta, vesiensuojelu- ja tutkimustyöstä, aktiviteeteistä, Kymijoen maisemasta ja lajistosta. Hankkeen toteuttaa 2013-2014 Kymijoen vesi ja ympäristö ry yhteistyössä Kymenlaakson liiton ja Cursor Oy:n kanssa, jonka kuvapankkiin kuvat sijoitetaan.

Arkistot

Kategoriat