Uutiset vuodelta 2023

Sähköpostiosoitteemme muuttuvat muotoon kyvy.fi

Päivitetty: 15.09.2023

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n sähköpostiosoitteet muuttuvat muotoon etunimi.sukunimi@kyvy.fi. Samalla yhdistyksen kotisivujen osoitteeksi tulee https://kyvy.fi. Vanhat osoitteet (vesiensuojelu.fi) toimivat jonkin aikaa uudistuksen jälkeenkin. Ensisijaisesti on toki suositeltavaa siirtyä käyttämään uusia osoitteita.

Toimiston sähköposti muuttuu muotoon: toimisto@kyvy.fi  

HULEVET – hulevedet hallintaan

Päivitetty: 05.03.2024


HULEVET-kirjeet:

HULEVET kirje helmikuu 2024
HULEVET kirje tammikuu 2024
HULEVET kirje marraskuu 2023
HULEVET kirje lokakuu 2023


HULEVET – Hulevesien hallinnan toimintamallin jalkautus (2023–2025)

HULEVET-hanke kehittää hulevesien määrällistä ja laadullista hallintaa hankekuntien eri toimijoiden välisenä yhteistyönä Uudenmaalla ja Päijät-Hämeessä. Tavoitteena on luoda hulevesien hallintaan vahva ketju, jossa paikalliset vesiolosuhteet huomioidaan. Taajamissa pienvesiluonnon säilyminen, pinta- ja pohjavesien suojelu sekä hulevesitulvien torjunta ovat keskeisiä tekijöitä hulevesien hallinnassa.

Hulevesien hallinta alkaa kaavoituksesta, mutta jatkuu kiinteässä yhteistyössä suunnittelun, rakentamisen, vesihuollon, vesienhallinnan, puistojen ja teiden ylläpidon ja ympäristösektorin kanssa. Monissa kunnissa hanke alkaa hulevesiohjelmatyöhön ohjaamisella. Keski-Uudenmaan kunnissa tuetaan olemassa olevien ohjelmien toteutusta ja pilotoidaan vesistölähtöisen suunnitteluketjun toimivuutta ylikunnallisessa aluerakentamisessa. Kertyneitä kokemuksia vertaillaan ja jaetaan yhteistyöverkostossa, jonka kokoaminen on osa hanketta.

Hulevesien hallinnan järjestäminen vaatii tahtotilaa ja resursseja. Parhaat tulokset saavutetaan toimintatapoja yhdessä kehittäen. Päätöksentekijöiden tuki työlle on tärkeä. Paikalliseen ympäristötietoon ja uusimpaan hulevesitietoon pohjaavan aktiivisen hankeviestinnän uskotaan kannustavan yhteisen toimintamallin löytämiseen ja käyttöönottoon kunnissa.

Hankkeen toteuttaja on Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry kumppaneinaan alueelliset vesiensuojeluyhdistykset Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry sekä Kymijoen vesi ja ympäristö ry. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n osuus hankkeesta kohdistuu pääasiassa Päijät-Hämeen alueelle.

HULEVET-hanke on saanut avustusta Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman Kaupunkivedet ja haitalliset aineet -teemasta ja se jatkuu kesäkuulle 2025.

Arkistot

Kategoriat