Kalankasvatuksen ympäristöhanke 2016-2018

Hankkeessa selvitettiin miten vesinäytepisteet tulee sijoittaa kalankasvatukseen nähden sekä laskettiin miten toiminnan harjoittajan hiilijalanjälki muuttuu kalankasvatuslaitosten sijoittuessa kauemmaksi rannikolta. Lisäksi tutkittiin rauhoitettujen merimetsojen ja harmaahaikaroiden aiheuttamia haittoja kalankasvatukselle ja tehtiin ehdotukset näiden lintulajien aiheuttamien haittojen torjumiseksi. Hankkeessa valmistui myös selvitys uusien toimintamallien mahdollisuuksista Itäisen Suomenlahden kalankasvatukseen.

Hanke toteutettiin 18.2.2016 – 30.4.2018 ja sen budjetti oli yhteensä n. 47.200 €. Päärahoittaja (80 %) oli Euroopan meri- ja kalatalousrahasto. Tavoitteena oli lisätä tietoa vedenlaadun seurannan järjestämisestä ja turvata kalankasvatustoiminnan edellytyksiä huomioiden ympäristön- ja luonnonsuojelun tarpeet.

Aikaisemmin vuosina 2013-2014 yhdistyksessä toteutettiin kalanviljelylaitosten tarkkailun kehittämishanke. Siinä testattiin ja kehitettiin uusia menetelmiä kalanviljelylaitosten velvoitetarkkailuja varten.