Kymijoen kalataloudelliset ympäristöselvitykset

Kymijoen kalataloudelliset ympäristöselvitykset -hankkeen kantavana tavoitteena oli kerätä ja jakaa kalatalousalan tietoa ja tiivistää elinkeinokalataloutta koskevaa alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kesken nostamalla kalatalouden vaikutusta, arvoa ja merkitystä lähikalan tuottajana. Hankkeen kolme osiota olivat sinisen biotalouden tutkimus- ja selvityskeskus, kalankasvatuksen ympäristövaikutukset ja uusien laitosten sijainti sekä kalakantoihin liittyvät pienet uuden tiedon tutkimustarpeet. Suomenlahden kalatalouselinkeino on ollut laskevassa trendissä jo pitkään. Kalatalouteen liittyvän työn tueksi muodostettiin yhteistyöryhmä, johon kutsuttiin mukaan alueen keskeisiä kalatalouden ja sen edistämisessä mukana olevia toimijoita. Kaksivuotinen hanke rahoitettiin ESKO kalatalousryhmän ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kautta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Hankkeen toteutti 2021–2022 Kymijoen vesi ja ympäristö ry.