Ruokokuoriaistutkimus 2015-2016

Kymijoen vesi ja ympäristö ry toteutti vuosina 2015 – 2016 ruokokuoriaistutkimuksen, jonka tarkoitus oli selvittää uhanalaisten ruokokuoriaisten ekologiaa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.

Hanketta rahoitti Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö. Kartoitus oli jatkoa aikaisempaan Kouvolan kaupungissa tehtyyn tutkimukseen tämän korumaisen kauniin, mutta puutteellisesti tunnetun kovakuoriaisheimon huomioimiseksi erilaisissa vesistöhankkeissa.