Kymijoen Vesi ja Ympäristö - julkaisut

Julkaisut

Suurin osa tutkimuksistamme julkaistaan joko julkaisusarjassa tai tutkimusraporttisarjassa. Velvoitetarkkailuihin liittyvät tutkimustulokset ovat yleensä julkisia, ja ne löytyvät näistä julkaisuista ja raporteista. Muut tilauksesta tehtyjen tutkimusten tulokset eivät ole julkisia, ellei tilaajan kanssa ole erikseen sovittu tulosten julkaisemisesta. Julkaisuja käytettäessä on viitattava yhdistyksen kyseiseen julkaisusarjaan.

Julkaisu-sarja

326/2024 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2023
325/2024
Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2023
324/2024
Pyhtää-Kotka-Hamina -merialueen vesistötarkkailun yhteenveto vuodelta 2023
323/2024
Heinolan Konniveden kalataloudellinen yhteistarkkailu vuonna 2023
322/2024
Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitos ja Oy Loviisan Smoltti Ab: Hästholmenia ympäröivän merialueen yhteistarkkailun laaja vuosiraportti 2023
321/2024
Pyhtää-Kotka-Hamina –merialueen tila vuosina 2010-2022
320/2024
Kymijoen alaosan koskipaikkojen pohjaeläintarkkailu vuonna 2022
319/2023
Pohjaeläintutkimukset merialueella Pyhtää-Kotka-Hamina vuosina 2019–2023 ja vertailua aikaisempiin tuloksiin
318/2023
Pyhtää-Kotka-Hamina -merialueen vesistötarkkailun yhteenveto vuodelta 2022
317/2023
Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2022
316/2023
Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2022
315/2023
Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2022
314/2023
Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitos ja Oy Loviisan Smoltti Ab: Hästholmenia ympäröivän merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2022
313/2023
Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2022
312/2023
Konniveden (14.131) syvännealueiden pohjaeläintutkimus vuonna 2021
311/2022
Pyhtää-Kotka-Hamina -merialueen vesistötarkkailun yhteenveto vuodelta 2021
310/2022
Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2021
309/2022
Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2021
308/2022
Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2021
307/2022
Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitos ja Oy Loviisan Smoltti Ab: Hästholmenia ympäröivän merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2021
306/2022
Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2021
305/2022
Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu (pehmeät pohjat) vuonna 2020
304/2021
Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu vuonna 2020 – surviaissääskien kotelonahkamenetelmän tulokset
303/2021
Kymijoen alaosan tila vuosina 2010-2019
302/2021
Pyhtää-Kotka-Hamina -merialueen vesistötarkkailun yhteenveto vuodelta 2020
301/2021
Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2020
300/2021
Heinolan Konniveden kalataloudellinen yhteistarkkailu vuonna 2020
299/2021
Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitos ja Oy Loviisan Smoltti Ab: Hästholmenia ympäröivän merialueen yhteistarkkailun laaja vuosiraportti 2020
298/2021
Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2020
297/2021
Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2020
296/2021
Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2020
295/2020
Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2019
294/2020
Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2019 – Laajat tutkimukset
293/2020
Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2019
292/2020
Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2019
291/2020
Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitos ja Oy Loviisan Smoltti Ab: Merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2019
290/2020
Pyhtää-Kotka-Hamina merialueen vesistötarkkailun yhteenveto vuodelta 2019
289/2020
Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu: Chironomus-epämuodostumatarkastelu 2019
288/2019
Kymijoen alaosan koskipaikkojen pohjaeläintarkkailu vuonna 2018
287/2019
Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2018
286/2019
Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu vuonna 2018 – surviaissääskien kotelonahkamenetelmän tulokset
285/2019
Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2018
284/2019
Pyhtää-Kotka-Hamina -merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2018
283/2019
Konniveden (14.131) syvännealueiden pohjaeläintutkimus vuonna 2017
282/2019
Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2018
281/2019
Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2018
280/2019
Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitos ja Oy Loviisan Smoltti Ab: Merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2018
279/2018
Pohjaeläintutkimukset merialueella Pyhtää-Kotka-Hamina vuosina 2014-2018 ja vertailua aikaisempiin tuloksiin
278/2018
 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2017
277/2018
Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2017
276/2018
Pyhtää-Kotka-Hamina -merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2017
275/2018
Heinolan Konniveden kalataloudellinen yhteistarkkailu vuonna 2017
274/2018
Tainionvirran vesistö- ja kalataloustarkkailu vuonna 2017
273/2018
Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2017
272/2018
Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitos ja Oy Loviisan Smoltti Ab: Merialueen yhteistarkkailun laaja vuosiraportti 2017
271/2018 Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2017
270/2018
Haitalliset aineet Kymijoen edustan merialueen sedimenteissä vuonna 2017
269/2018
Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2016
268/2018
Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu (pehmeät pohjat) vuonna 2016
267/2017
Pyhtää-Kotka-Hamina -merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2016
266/2017
Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu vuonna 2016 – surviaissääskien kotelonahkamenetelmän tulokset
265/2017 Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2016
264/2017 Tainionvirran vesistö- ja kalataloustarkkailu vuonna 2016
263/2017 Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2016
262/2017 Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2016
261/2017 Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitos ja Oy Loviisan Smoltti Ab: Merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2016
260/2016 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2015
259/2016 Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2015 laajat tutkimukset
258/2016 Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2015
257/2016 Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2015
256/2016 Pyhtää-Kotka-Hamina -merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2015
255/2016 Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitos ja Oy Loviisan Smoltti Ab: Merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2015
254/2016 Tainionvirran vesistö- ja kalataloustarkkailu vuonna 2015
253/2015 Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu (pehmeät pohjat) vuonna 2014
252/2015 Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu vuonna 2014 – surviaissääskien kotelonahkamenetelmän tulokset
251/2015 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2014
250/2015 Heinolan Konniveden kalataloudellinen yhteistarkkailu vuonna 2014
249/2015 Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2014
248/2015 Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2014
247/2015 Tainionvirran vesistö- ja kalataloustarkkailu vuonna 2014
246/2015 Pyhtää-Kotka-Hamina -merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2014
245/2015 Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2014
244/2015 Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitos ja Oy Loviisan Smoltti Ab: Merialueen yhteistarkkailun laaja vuosiraportti 2014
243/2014 Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen pitkäaikainen tila vuosina 2003-2013
242/2014 Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu (pehmeät pohjat) vuonna 2012
241/2014 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2013
240/2014 Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2013
239/2014 Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2013
238/2014 Pyhtää-Kotka-Hamina -merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2013
237/2014 Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2013
236/2014 Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitos ja Oy Loviisan Smoltti Ab: Merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2013
235/2014 Konniveden (14.131) syvännealueiden pohjaeläintutkimus vuonna 2013
234/2013 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellisen tarkkailun kalastustiedustelu vuonna 2012
233/2013 Kymijoen alaosanpohjaeläintarkkailu vuonna 2012 – surviaissääskien kotelonahkamenetelmän tulokset
232/2013 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2012
231/2013 Pohjaeläintutkimukset merialueella Pyhtää-Kotka-Hamina vuosina 2010-2013 ja vertailua aikaisempiin tuloksiin
230/2013 Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2012
229/2013 Pyhtää-Kotka-Hamina -merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2012
228/2013 Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2012
227/2013 Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2012
226/2013 Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitos ja Oy Loviisan Smoltti Ab: Merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2012
225/2013 Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu (pehmeät pohjat) vuonna 2010
224/2013 Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu vuonna 2010 – surviaissääskien kotelonahkamenetelmän tulokset
223/2012 Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2011
222/2012 Heinolan Konniveden kalataloudellisen yhteistarkkailun kalastustiedustelu vuoden 2011 kalastuksesta
221/2012 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2011
220/2012 Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2011
219/2012 Heinolan Konniveden kalataloudellinen yhteistarkkailu vuona 2011
218/2012 Pyhtään merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2011
217/2012 Loviisan merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2011
216/2012 Pyhtää-Kotka-Hamina merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2011
215/2012 Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2011
214/2012 Pyhtää-Kotka-Hamina -merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2010
213/2011 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2010
212/2011 Loviisan merialueen kalankasvatuslaitosten vesistötarkkailu vuonna 2010
211/2011 Pyhtään merialueen kalankasvatuslaitosten vesistötarkkailu vuonna 2010 ja pohjaeläintarkkailu vuonna 2009
210/2011 Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2010
209/2011 Vantaanjoen yhteistarkkailu – kalasto ja kalastus vuonna 2010
208/2011 Kymijoen alaosan ja merialueen Pyhtää-Kotka-Hamina tila vuosina 2000-2009
207/2011 Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2010
206/2011 Haitalliset aineet Kymijoen edustan merialueen sedimenteissä vuonna 2009
205/2011 Konniveden (14.131) syvännealueiden pohjaeläintutkimus vuonna 2009
204/2010 Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu (pehmeät pohjat) vuonna 2008
203/2010 Pyhtään merialueen kalankasvatuslaitosten vesistötarkkailu vuonna 2009
202/2010 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2009
201/2010 Pyhtää-Kotka-Hamina merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2009
200/2010 Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2009
199/2010 Kiikunjoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2009
198/2010 Sorsajoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2009
197/2010 Summanjoen yläosan kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2009
196/2010 Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2009
195/2010 Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2009

Tutkimusraportit

657/2024 Vaelluskalojen määrän arviointi Kymijoen Koivukosken ja Korkeakosken haarassa sekä kalateissä vuonna 2023
656/2024
Tainionvirran vesistö- ja kalataloustarkkailu vuonna 2023
655/2024
Kotkan satama-alueiden vesistötarkkailu vuonna 2023
654/2024
Tuike Finland Oy:n kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2023
653/2024
Loviisan merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2023
652/2024
Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki biologinen yhteistarkkailu vuonna 2023
651/2024
Asikkalan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2023
650/2024
Hanskinmaan (Kotka) eteläosan vesialueen täyttötyön valumavesien tarkkailu vuonna 2023
649/2024
Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2023
648/2024
Valkealan reitin alaosan (14.18) kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2023
647/2024
Vaelluskalojen määrän arviointi Urpalanjoen Salajärven kalatiessä vuonna 2023
646/2024
Sähkökoekalastukset Kymenlaaksossa 2023
645/2024
Kalamäärien arviointi Leuhun voimalaitoksen kalatiessä vuonna 2023
644/2024
Kalamäärien arviointi Hietaman voimalaitoksen kalatiessä vuonna 2023
643/2024
Porvoon vesi: Hamarin paineviemärin rakentamisen vesistötarkkailu 2023
641/2024
Kalamäärien arviointi Karjalankosken kalatiessä vuonna 2023
640/2023
Haminan Valkjärven koeverkkokalastukset 2023
639/2023
Haminan Vehkjärven koeverkkokalastukset 2023
636/2023
Hollolan pienjärvien vedenlaatuseuranta vuonna 2023
634/2023
Nummenjoen vedenlaatutarkkailu 2023
633/2023
Pappilansaarten salmien ruoppaamisen vesistötarkkailu syksyllä 2023
632/2023
Kissakosken kalatieseuranta vuonna 2023
631/2023
Suurojan vedenlaatutarkkailu 2022-2023
630/2023
Hartolan, Heinolan, Sysmän ja Iitin vesistötutkimukset vuonna 2023
628/2023
Koivusillanjoen vesistötutkimukset 2022-2023
627/2023
Mussalon D-laiturin rakentaminen ja ruoppaukset – kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2023
626/2023
Miehikkälän-Virolahden Tyllinjärven pohjaeläininventoinnit heinäkuussa 2023 (Helmi-elinympäristöohjelma)
625/2023
Loviisan Teutjärven pohjaeläininventointi heinäkuussa 2023 (Helmi-elinympäristöohjelma)
624/2023
Hollolan Kutajärven pohjaeläininventointi heinäkuussa 2023 (Helmi-elinympäristöohjelma)
623/2023
Haminan Vehkajoen Myllykosken pohjapatotyömaan vesistötarkkailu 2023
622/2023
Haminan Vehkajoen Koivuniemenkosken pohjapatotyömaan vesistötarkkailu 2023
621/2023
Valtatie 7 (E18) vesistötarkkailuun sisältyvä vuollejokisimpukkatutkimus Taasianjoella vuonna 2023
620/2023
Hollolan kunta: Teuronjoen sedimenttitutkimus 2023
619/2023
Kaakon lintuvesien hoidon tarkkailu 2023
617/2023
Pappilansaarten salmien ruoppaamiseen liittyvä haitta-aineselvitys geotuubeista ja sedimenteistä 2023
616/2023
Vaelluskalojen määrän arviointi Kymijoen Koivukosken ja Korkeakosken haarassa sekä kalateissä vuonna 2022
615/2023
Viitasammakkokartoitus Huutjärven eteläpuolisella kaava-alueella
613/2023
Virolahden kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2022
612/2023
Loviisan merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2022
611/2023
Kymijoen Korkeakoskenhaaraan laskevan Suurojan pohjaeläintutkimus 2022
610/2023
Kotkan satama-alueiden vesistötarkkailu vuonna 2022
609/2023
Tainionvirran vesistö- ja kalataloustarkkailu vuonna 2022
608/2023
Klobbfjärden-vesimuodostuman pohjaeläintutkimus vuonna 2022
607/2023
Pohjaeläinseuranta Uudenmaan rannikkoalueella vuonna 2021
606/2023
Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki biologinen yhteistarkkailu vuonna 2022
605/2023
Pappilansaarten salmien ruoppaamisen vesistötarkkailu 2022 ja alkuvuonna 2023
604/2023
Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2022
603/2023
Sähkökoekalastukset Kymenlaaksossa 2022
602/2023
Loviisanjoen kunnostushankkeen vedenlaatutarkkailu 2020-2022
601/2023
Valkealan reitin alaosan (14.18) kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2022
600/2023
Mussalon jätevedenpuhdistamon sekoittumisvyöhyketutkimus vuonna 2022
599/2023
Kaunissaaren satamarakentamisen vesistötarkkailu vuonna 2022
598/2023
HaminaKotka Satama Oy: Hulevesitarkkailu Mussalon ja Haminan satama-alueilla vuonna 2022
597/2023
Hanskinmaan (Kotka) eteläosan vesialueen täyttötyön valumavesien tarkkailu vuonna 2022
596/2023
Suurojan sedimenttitutkimus 2022
595/2023
Mussalon Sataman D-laiturin rakentamisen vesistötarkkailun ja sameusseurannan yhteenvetoraportti 2022 
594/2022
Keski-Kymen METSO-kohteiden kovakuoriaistutkimus 2022
593/2022
Sääski – Maatalouden ja vesienhoidon yhteistyöhanke: Vedenlaadun seuranta Kauhalanjoella ja Laho-ojalla vuosina 2020-2022
592/2022
CNGR Finland Oy: Haminan edustan merialueen pohjaeläin- ja sedimenttihaitta-ainetutkimus 2022
591/2022
Kalamäärien arviointi Leuhun voimalaitoksen kalatiessä vuonna 2022 
590/2022
Kalamäärien arviointi Hietaman voimalaitoksen kalatiessä vuonna 2022
589/2022
Ahvenkoskenlahden (Kymijoki) kunnostuksiin liittyvä sedimenttien haitta-ainetutkimus 2022 
588/2022
Kalamäärien arviointi Karjalankosken kalatiessä vuonna 2022 
587/2022
Hietasen satama-alueen ruoppausten ja läjitysten tarkkailut vuonna 2022
586/2022
Stora Enso Oyj: Kotkan tehtaiden edustan merialueen kaikuluotaukset 2022 
585/2022
Stora Enso Oyj: Kotkan tehtaiden edustan merialueen sedimenttiselvitys 2022
584/2022
Vaajakosken kalatieseurannat vuonna 2022 
583/2022
Hollolan pienjärvien vedenlaatuseuranta vuonna 2022
582/2022
Hartolan, Heinolan, Sysmän ja Iitin vesistötutkimukset vuonna 2022
581/2022
Koukkuhuhdansuon turvetuotantoalueen vaikutustarkkailu Hangassuon pohjoisosan luontotyyppeihin 
580/2022
Stora Enso Oyj:n Anjalan paperitehdas: Salonsaaren ilmastusaltaan sedimenttitutkimus 2022
579/2022
Miehikkälän-Virolahden Tyllinjärven pohjaeläininventoinnit heinäkuussa 2022 (Helmi-elinympäristöohjelma)
578/2022
Loviisan Teutjärven pohjaeläininventointi heinäkuussa 2022 (Helmi-elinympäristöohjelma)
577/2022
Hollolan Kutajärven pohjaeläininventointi heinäkuussa ja vesinäytteenotto syyskuussa 2022 (Helmi-elinympäristöohjelma)
576/2022
Kouvolan kaupunki: Voikkaan satama-alueiden kaavoitukseen liittyvä Kymijoen ranta-alueiden pohjaeläintutkimus 2022
575/2022
Mussalon D-laiturin rakentaminen ja ruoppaukset – kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2022
574/2022
Kymenlaakson Vesi Oy:n vedenottoputken asentaminen: Selvitys vuollejokisimpukan esiintymisestä Kymijoen Korkeakoskenhaarassa
573/2022
Kymijoen kalataloudelliset ympäristöselvitykset 2021-2022: Loppuraportti
572/2022
Kymijoen ja sen merialueen made- ja saukkotutkimukset 2021-2022
571/2022
Uusien kalankasvatuslaitosten sijainnintarkastelu vesinäytteiden avulla
570/2022
Pohjaeläinseuranta Uudenmaan koskialueilla vuosina 2019‒2021
569/2022 Kyselytutkimus sinisen biotalouden tutkimus- ja selvityskeskuksesta
568/2022
Nisoksenlahden kunnostussuunnitelma ja Naturatarkastelu 2022
567/2022
Pappilansaarten salmien ruoppausmassojen haitta-aineselvitys geotuubeista 2022
566/2022
Loviisan merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2021
565/2022
Kotkan satama-alueiden vesistötarkkailu vuonna 2021
564/2022
MeriHamina ry: Pappilansaarten salmien ruoppaamiseen liittyvä sedimenttiselvitys 2022
563/2022
Kymijoen länsihaaran vesiperhoskartoitus
562/2022
Asikkalan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2021
561/2022
Virolahden kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2021
560/2022
Sysmän kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2021
559/2022
Mankalan voimalaitoksen ja Arrajärven säännöstelyn kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2021
558/2022
Tuike Finland Oy:n kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2021
557/2022
Hanskinmaan (Kotka) eteläosan vesialueen täyttötyön valumavesien tarkkailu vuonna 2021
556/2022
Tainionvirran vesistö- ja kalataloustarkkailu vuonna 2021
555/2022
PCDD/F- ja elohopeapitoisuudet Kymijoen edustan merialueella – pitkän aikavälin muutokset ja ennusteet
554/2022
Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki biologinen yhteistarkkailu vuonna 2021
553/2022
Valkealan reitin alaosan (14.18) kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2021
552/2022
Vaelluskalojen määrän arviointi Kymijoen Koivukosken ja Korkeakosken haarassa sekä kalateissä vuonna 2021
551/2022
Valkealan reitin alaosan kuhatutkimukset vuona 2021 
550/2022
Kymijoen länsihaaran (Koivusaari-Hirvivuolle) pohjanlaatukartoitus
549/2022
Mussalon sataman D-laiturin rakentamisen vesistötarkkailun ja sameusseurannan yhteenvetoraportti 2021
548/2022 Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2021
547/2022
Pappilansaarten salmien ruoppaamisen vesistötarkkailu vuonna 2021
546/2022
Sähkökoekalastukset Kymenlaaksossa 2021
545/2022
Kaunissaaren satamarakentamisen vesistötarkkailu vuonna 2021
544/2022
HaminaKotka Satama Oy: Hulevesitarkkailu Mussalon ja Haminan Hailikarin satama-alueilla vuonna 2021
543/2021
Kissakosken kalatieseuranta vuonna 2021
542/2021
Kiikunjoen ja Silmunjoen vedenlaadun seuranta jatkuvatoimisin mittarein vuonna 2021
541/2021
Hartolan, Heinolan, Sysmän ja Iitin vesistötutkimukset vuonna 2021
540/2021
Hillonlahden kompensaatioalueen sudenkorentokartoitus
539/2021
Vaelluskalojen määrän arviointi Urpalanjoen Myllykosken kalatiessä vuonna 2021
538/2021
Vaajakosken kalatieseurannat vuonna 2021
537/2021
Kalamäärien arviointi Leuhun Voimalaitoksen alakanavassa ja kalatiessä vuonna 2021
536/2021
Kalamäärien arviointi Hietaman voimalaitoksen kalatiessä vuonna 2021
535/2021
Kalamäärien arviointi Lastukosken säännöstelypadolla vuonna 2021
534/2021
Kalamäärien arviointi Karjalankosken kalatiessä vuonna 2021
533/2021
Porolahden tilan kartoitukset ja kunnostussuunnitelma 2021
532/2021
Stora Enso Oyj Heinolan Flutingtehtaan nollakuitukasan sedimenttitutkimus vuonna 2021
531/2021
Kymijoen Pernoon vedenkorkeusasema: sedimenttitutkimus 2021
530/2021
Kymijoen Pihkoonhaaran sedimenttitutkimus 2021
529/2021
Selvitys vuollejokisimpukan esiintymisestä Nordbon silta-alueella (Mustijoki, Mäntsälä)
528/2021
Hanskinmaan (Kotka) pengertyömaan vesistötarkkailun ja sameusseurannan yhteenvetoraportti
527/2021
Uittimiensalmen luontokartoitus
526/2021
Pyhtään Keihässalmen vedenalaiskartoitus 2021
525/2021
Mussalon D-laiturin rakentaminen ja ruoppaukset – kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2021
524/2021
VT7:n meluvalleissa välillä Kyminlinna-Karhula-Rantahaka käytettyjen lentotuhkien ja pohjakuonien ympäristövaikutustarkkailu keväällä 2021
523/2021
Hillonlahden maakaasuputken rakentamisen vesistötarkkailun yhteenvetoraportti
522/2021
Selvitys vuollejokisimpukan esiintymisestä Porvoonjoessa liittyen Askolan kunnan vesijohtoasennustyöhön
521/2021
Kymijoen Koivukosken säännöstelyn kalataloudellisen haitan arviointi
520/2021
Loviisan merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2020
519/2021
Study of grey water samples from cargo and passenger ships and an assessment of the impacts of wastewater on the marine environment
519/2021
Selvitys rahti- ja matkustaja-alusten harmaavesinäytteistä ja arvio jätevesien vaikutuksista meriympäristöön
518/2021
Virolahden kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2020
517/2021
Kuoppalan tilan (Asikkala) telakkatoiminta: vesistötarkkailu 2021
516/2021
Valkealan reitin alaosan ja Pyhäjärven kuhatutkimukset vuonna 2020
515/2021
Tainionvirran vesistö- ja kalataloustarkkailu vuonna 2020
514/2021
Kotkan satama-alueiden hulevesi- ja vesistötarkkailu vuonna 2020
513/2021
Asikkalan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2020
512/2021
Valkealan reitin alaosan (14.18) kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2020
511/2021
Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2020
510/2021
Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki biologinen yhteistarkkailu vuonna 2020
509/2021
Sähkökoekalastukset Kymenlaaksossa syksyllä 2020
508/2021
Vaelluskalojen määrän arviointi Kymijoen Koivukosken ja Korkeakosken haarassa sekä kalateissä vuonna 2020
507/2021
HaminaKotka Satama Oy, Hietasen autokentän vesien tarkkailu 2020
506/2021
Mussalon A-laiturin edustan merialueen tehostettu vedenlaatuseuranta 2020
505/2020
Kiikunjoen ja Silmunjoen vedenlaadun seuranta jatkuvatoimisin mittarein vuonna 2020
504/2020
Summanjoen Laurinkosken vaelluskalatutkimukset vuonna 2020
503/2020
Vaelluskalojen määrän arviointi Urpalanjoen Myllykosken kalatiessä vuonna 2020
502/2020
Hartolan, Heinolan ja Sysmän vesistötutkimukset vuonna 2020
501/2020
Lähteikköjen suojeluarvo surviaissääskilajiston perusteella arvioituna
500/2020
Kalamäärien arviointi Hietaman voimalaitoksen alakanavassa ja kalatiessä vuonna 2020
499/2020
Hollolan pienjärvien vedenlaatuseuranta vuonna 2020
498/2020
HaminaKotka Satama Oy: Hietasen edustan sedimenttitutkimus 2020
497/2020
Hentonäkinruohon (Najas tenuissima) esiintyminen Kouvolan Lappalanjärvellä
496/2020
Pyhtään merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2019
495/2020
Kimolan kanavahankkeen vedenlaadun tarkkailun vuosiraportti 2020
494/2020
Mussalon D-laiturin rakentaminen ja ruoppaukset – kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2020
493/2020
Valtatie 7 (E18) Koskenkylä-Kotka: Vuollejokisimpukkatarkkailut Kymijoella 2020
492/2020
Virtakiven virtaamaselvitykset
491/2020
Kaunissaaren satamarakentamisen vesistötarkkailu vuonna 2020
490/2020
Simpukkakartoitus ja arvio vuollejokisimpukan esiintymisestä Teuronjoen Kosken sillan alueella Hämeenkoskella
489/2020
Vuollejokisimpukkaseuranta Mikkolansaaren siltahankkeessa (Kymijoki) 2020
488/2020
Vuollejokisimpukkatarkkailut Sutelan siltahankkeessa (Kymijoki) 2020 ja loppuraportti vuosilta 2014-2020
487/2020
Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistön tilan kehitys vuosina 2010-2019
486/2020
Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki biologinen yhteistarkkailu vuonna 2019
485/2020
Vuohijärven järvilohi-istutusten tuloksellisuus vuosina 2011-2019
484/2020
Virolahden kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2019
483/2020
Voikkaan satamien rakentamisen vesistötarkkailuraportti 2020
482/2020
Loviisan saariston kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma
481/2020
Tainionvirran vesistö- ja kalataloustarkkailu vuonna 2019
480/2020
Loviisan merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2019
479/2020
Mussalon jätevedenpuhdistamon sekoittumisvyöhyketutkimus vuonna 2019
478/2020
Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2019
477/2020
Kotkan satama-alueiden vesistötarkkailu vuonna 2019
476/2020
Valkealan reitin alaosan ja Pyhäjärven kuhatutkimukset vuonna 2019
475/2020
Tuike Finland Oy:n kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2019
474/2020
Maltti metsänhoidossa – valtti vesienhoidossa -hankkeen loppuraportti
473/2020
Kimolan kanavahankkeen vedenlaadun tarkkailun vuosiraportti 2019
472/2020
Valkealan reitin alaosan (14.18) kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2019
471/2020
Mankalan voimalaitoksen ja Arrajärven säännöstelyn kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2019
470/2020
Vaelluskalojen määrän arviointi Kymijoen Koivukosken ja Korkeakosken kalateissä vuonna 2019
469/2020
Koulutusprojekti hyljekarkottimet, loppuraportti
468/2020
Kaunissaaren satamarakentamisen vesistötarkkailu vuonna 2019
467/2020
Kiikunjoen ja Silmunjoen vedenlaadun seuranta jatkuvatoimisin mittarein vuonna 2019
466/2019
Valkjärven ja Merkjärven metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma
465/2019
Luomijärven metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma
464/2019
Salajärven ja Kaukheimosen metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma
463/2019
Vilajoen länsihaaran metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma
462/2019
Savonkaidan ja Riitjärven metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma
461/2019
Saaramaanjärven ja Kyynelmyksenjärven metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma
460/2019
Musta-Ruhmaan ja Raajärven metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma
459/2019
Maltti metsänhoidossa – valtti vesienhoidossa -hankkeen luontokartoitukset
458/2019
Vaelluskalojen määrän arviointi Urpalanjoen Myllykosken kalatiessä vuonna 2019
457/2019
Mussalon sataman D-laiturin rakentamisen vesistötarkkailun ja sameusseurannan yhteenvetoraportti 2018-2019
456/2019
Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma-alueiden ojakuormitustutkimukset
454/2019
Imatran Voimanpuron vaelluskalaseuranta 2019
453/2019
Summanjoen Laurinkosken vaelluskalatutkimukset vuonna 2019
452/2019
Konniveden Pohjanlahden sedimenttitutkimus vuonna 2019
451/2019
Kymijoen Koivukosken säännöstelypadon virtaamien pulssitusten kalastoseuranta vuonna 2019
449/2019
Palaskylänlahden täyttö- ja pengertämistyömaan vesistötarkkailun loppuraportti
448/2019
Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2019 -hanke, loppuraportti
447/2019
Neuvo Kymi 2019 -hanke, loppuraportti
446/2019
Neuvo Päijät-Häme 2019 -hanke, loppuraportti
445/2019 Saarasjärvenojan, Vaalimaanjoen ja Virojoen koskien liettymistutkimukset ja koekalastukset vuonna 2019 sekä loppuyhteenveto
444/2019
Hartolan, Heinolan ja Sysmän vesistötutkimukset vuonna 2019
443/2019
Mussalon A-laiturin edustan merialueen tehostettu vedenlaatuseuranta 2019
442/2019
Kouvolan kaupunki: Valkealan kirkonkylän ja Niinistön laiturialueiden (Lappalanjärvi) selvitykset syksyllä 2019
441/2019
Mussalon D-laiturin rakentaminen ja ruoppaukset – kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2019
440/2019
Hurpun Leerviikinniemen vedenalaiskartoitus 2019
439/2019
Hollolan pienjärvien vedenlaatuseuranta vuonna 2019
438/2019 Pyhtään merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2018
437/2019
Imatran kaupunkipuron vaelluskalaseuranta 2019
436/2019
Sysmän kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2018
435/2019
Virolahden kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2018 
434/2019
Mikkolansaaren siltatyömaan vesistötarkkailun loppuraportti
433/2019
Valkealan reitin alaosan (14.18) kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2018
432/2019
Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki biologinen yhteistarkkailu vuonna 2018
431/2019
Kimolan kanavahankkeen vedenlaadun tarkkailun vuosiraportti 2018
430/2019
Kotkan satama-alueiden vesistötarkkailu vuonna 2018
429/2019
Loviisan merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2018 sekä vedenlaadun pitkäaikaistarkastelu
428/2019
Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2018
427/2019
Summanjoen Laurinkosken vaelluskalatutkimukset vuonna 2018
426/2019
Tainionvirran vesistö- ja kalataloustarkkailu vuonna 2018
425/2019
Vaelluskalojen määrän arviointi Kymijoen Koivukosken ja Korkeakosken kalateissä vuonna 2018
424/2019
Rampsinkarin (Hamina) vesistötarkkailu 2018
423/2019
Kaunissaaren satamarakentamisen vesistötarkkailu vuonna 2018
422/2019
Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamon (Porvoo) saneerauksen vesistötarkkailu 2017-2018
421/2019
Vaelluskalojen määrän arviointi Urpalanjoen Myllykosken kalateissä vuonna 2018
420/2019
Maltti metsänhoidossa – valtti vesienhoidossa – tukihanke: uhanalaisten vesihyönteisten kartoitus syksyllä 2018
419/2019
Mussalon sataman D-laiturin rakentamisen vesistötarkkailu ja sameusseuranta vuonna 2018
418/2019
Kiikunjoen ja Silmunjoen vedenlaadun seuranta jatkuvatoimisin mittarein vuonna 2018
417/2019
Sedimenttitutkimus Haminan Savilahden salmien alueella syksyllä 2018
416/2019
Neuvo Päijät-Häme 2018 -hanke, loppuraportti
415/2019
Neuvo Kymi 2018 -hanke, loppuraportti
414/2019
Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2018 -hanke, loppuraportti
413/2018
Haminan Vilniemen osayleiskaavan vaikutukset Pappilansaari-Lupinlahden Natura 2000 – alueeseen
412/2018
Luomijärven vedenlaadun ja pohjan kaikuluotaustutkimukset vuonna 2018
411/2018 Hartolan, Heinolan ja Sysmän vesistötutkimukset vuonna 2017 ja 2018
410/2018
Virolahden kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2017 sekä pitkäaikaistarkastelu 1987-2017
409/2018
Imatran kaupunkipuron vaelluskalaseuranta syksyllä 2018
408/2018
Saarasjärvenojan, Vaalimaanjoen ja Virojoen koskien liettymistutkimukset ja koekalastukset vuonna 2018
407/2018
Virojoen, Vaalimaanjoen ja Summanjoen vaellussiikatutkimus vuonna 2018
406/2018
Jaalan Myllyjoen ja Sonnanjoen koekalastukset 2018
405/2018
Mussalon D-laiturin rakentaminen ja ruoppaukset – kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2018
404/2018
Pyhtään merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2017
402/2018
Idänkirsikorennon (Sympecma Paedisca) elinympäristön teko ja kartoitukset Haminan Husulassa 2014-2018
401/2018
Kotkan satama-alueiden hulevesi- ja vesistötarkkailu vuonna 2017 
400/2018
Loviisa merialueen kalankasvatuslaitosten vesistötarkkailu vuonna 2017
399/2018
Tehostettu vesistötarkkailu Haminan sataman edustalla vuosina 2017-2018 liittyen öljysataman laajennukseen
398/2018
Mankalan voimalaitoksen ja Arrajärven säännöstelyn kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2017
396/2018
Voikkaan satamien (Virtakivi ja Hirvelä) vedenalaiset tutkimukset
395/2018
Simpukkakartoitus ja arvio vuollejokisimpukan esiintymisestä Kärkölän Teuronjoen Joutjärven sillan alueella
394/2018
Asikkalan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2017
393/2018
Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki biologinen yhteistarkkailu vuonna 2017
392/2018
Valkealan reitin alaosan (14.18) kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2017
391/2018
Kalankasvatuksen ympäristöhanke 2016-2018: Loppuraportti
390/2018
Itämeren alueen kalankasvatukseen liittyvät innovaatiot ja toimintamallit itäisellä Suomenlahdella
389/2018
Merimetsojen ja harmaahaikaroiden aiheuttamat haitat kalankasvatukselle itäisellä Suomenlahdella
388/2018
Kalankasvatuksen hiilijalanjälki rannikon ja avomeren olosuhteissa
387/2018
Kalankasvatuslaitosten vesistötarkkailujen näytepisteiden sijainnin optimointi
386/2018
Kymijoen PCDD/F- ja elohopeakulkeuman arviointi
385/2018
Summanjoen Laurinkosken vaelluskalatutkimukset vuonna 2017
384/2018
Lohen nousun edistäminen Kymijoen Koivukosken säännöstelypadon kalatiellä virtaamia pulssittamalla
383/2018
Vaelluskalojen määrän arviointi Kymijoen Koivukosken ja Korkeakosken kalateissä vuonna 2017
382/2018
Neuvo Kymi 2017 -hanke, loppuraportti
381/2018
Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2017
380/2018
Mussalon jätevedenpuhdistamon sekoittumisvyöhyketutkimus vuonna 2017
379/2018
Tuike Finland Oy:n kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2017
378/2018
Vaelluskalojen määrän arviointi Urpalanjoen Myllykosken kalatiessä vuonna 2017
377/2018
Niemenjärven (Naarajärven) vedenpinnan noston suunnitelma
376/2018
Tehostettu vesistötarkkailu Haminan sataman edustalla vuonna 2017 liittyen PK3 laiturin leventämiseen ja EU-alueen uuden laiturin rakentamiseen
375/2017 
Kissakosken kalatieseuranta vuonna 2017
374/2017
Kiikunjoen, Saveronjoen ja Silmunjoen pohjaeläintutkimus vuonna 2017
373/2017
Jyräänvirran pohjapadon rakentamisen vesistövaikutustarkkailu vuonna 2017
372/2017
Saarasjärvenojan, Vaalimaanjoen ja Virojoen koskien liettymistutkimukset ja koekalastukset vuonna 2017
371/2017 
Yleisneuvo Päijät-Häme -hanke, loppuraportti
370/2017
Kiikunjoen ja Silmunjoen vedenlaadun seuranta jatkuvatoimisin mittarein vuonna 2017
369/2017
Mussalon D-laiturialueen ja Palaskylänlahden (Kotka) sedimenttitutkimus syksyllä 2017 
368/2017
Idänkirsikorennon (Sympecma paedisca) leviämiskartoitus Husulan tekokosteikossa VT7-hankkeessa: tarkkailuraportti 2017 
367/2017
Selvitys rapukannan nykytilasta ja vuollejokisimpukan esiintymisestä Loviisanjoessa 2017
366/2017 Valtatie 6 parantaminen: virtaamamittaukset ja kaivotutkimukset Utissa vuonna 2015 ja 2017
365/2017 Suon arvottaminen ja taustakuormitus 2015-2017: Loppuraportti
364/2017 Loviisan merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2016
363/2017 Pyhtään merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2016
362/2017 Virolahden kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2016
361/2017 Kymijoen soraistuksiin liittyvät luontoselvitykset 2016
360/2017 Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2016
359/2017 Lintuvesien hoidon jälkitarkkailu Kaakkois-Suomessa 2016
358/2017 Tutkimus Vekaranjärven tilasta 2016-2017
357/2017 Vuollejokisimpukkatutkimukset Sutelan siltahankkeessa (Kymijoki) 2017
356/2017 Vuollejokisimpukan siirtoistutukset ja tutkimukset Mikkolansaaren siltahankkeessa (Kymijoki) 2017
355/2017 Tuike Finland Oy:n kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2016
354/2017 Pernoonkosken Mikkolansaaren sillan uusimisen vaikutukset Kymijoen Natura 2000 – alueeseen
352/2017 Saukkojen esiintyminen ja vaikutus kalojen käyttäytymiseen Kymijoen Koivukosken ja Korkeakosken kalateissä
351/2017 Kotkan satama-alueiden hulevesi- ja vesistötarkkailu vuonna 2016
350/2017 Vaelluskalojen määrän arviointi Kymijoen Koivukosken ja Korkeakosken kalateissä vuonna 2016
349/2017 Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki biologinen yhteistarkkailu vuonna 2016
348/2017 Käyräjoen kevyen liikenteen siltahankkeen vesistövaikutustarkkailu vuonna 2016