Merialueen vedenlaatu 4.7.2024

Päivitetty: 12.07.2024
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 10,3 9,5 9,5 9,2
Hapen kyllästys-% % 109 101 103 101
Sameus FTU 2,5 2,2 2,0 2,1
Sähkönjohtavuus mS/m 783 508 735 751
Saliniteetti 4,46 2,80 4,15 4,25
pH 8,5 8,3 8,3 8,3
Väri mgPt/l 25 30 20 20
Kokonaistyppi µg/l 450 470 320 370
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 17 30 15 15
Ammoniumtyppi µg/l <5 <5 <5 <5
Kokonaisfosfori µg/l 32 29 29 29
Fosfaattifosfori µg/l <2 <2 3 4
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml 0 1 0 0
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l 11 7,4 9,3 6,1
Näkösyvyys m 3,0 2,5 2,0 2,5
Lämpötila 0C 16,8 17,6 18,0 18,5

 

Arkistot

Kategoriat