Merialueen vedenlaatu 14.5.2024

Päivitetty: 22.05.2024
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 14,1 12,6 15,4 14,4
Hapen kyllästys-% % 121 108 133 133
Sameus FTU 1,5 2,4 2,6 2,7
Sähkönjohtavuus mS/m 627 341 730 713
Saliniteetti 3,55 1,66 4,08 4,00
pH 8,5 7,8 8,8 8,8
Väri mgPt/l 25 30 25 35
Kokonaistyppi µg/l 280 400 300 320
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 20 120 <5 7
Ammoniumtyppi µg/l <5 <5 <5 <5
Kokonaisfosfori µg/l 28 26 27 28
Fosfaattifosfori µg/l <2 <2 3 3
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml <10 <10 0 2
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l 21 20 24 20
Näkösyvyys m 3,0 2,2 3,0 2,2
Lämpötila 0C 7,6 8,1 7,7 10,7

 

Arkistot

Kategoriat