Neuvo-hanke

Neuvo -hankkeet

Neuvo – Hajajätevesien neuvontahankkeet (neuvonta on päättynyt 31.10.2019)

Hajajätevesien neuvontahankkeet Neuvo Kymi, Päijät-Häme ja Lapinjärvi-Loviisa 2019 tarjosivat Jätevesineuvola-palvelulla puolueetonta ja maksutonta haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn liittyvää neuvontaa Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Loviisan ja Lapinjärven alueilla.

Neuvontatyötä rahoittivat Kaakkois-Suomen, Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset

Kymijoen vesi ja ympäristö ry tarjosi vielä vuoden 2019 loppuun saakka jätevesien käsittelyyn liittyvää neuvontaa Hollolan haja-asutusalueen asukkaille. Neuvonta-alue piti sisällään myös entisen Hämeenkosken alueen. Neuvontatyötä rahoitti Hollolan kunta.

 *********************************************************************************************************

Linkkejä

Suunnittelija- ja urakoitsijalistat

Jätevesiopastusta

Ohjeita kiinteistönomistajille

Vesihuoltotulkki – apuna kiinteistösi jv-järjestelmän valinnassa

Selvitys jätevesien käsittelystä ja järjestelmien yleisiä käyttö- ja huolto-ohjeita

Ajatuksissa sisäkuivakäymälä

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Jätevesiasetus

**********************************************************************************************************

Lisätietoa jätevesien käsittelystä

Jätevesijärjestelmästä huolehtiminen on osa normaalia kiinteistön kunnossapitoa, mutta samalla se tarjoaa myös mahdollisuuden henkilökohtaiseen ympäristötekoon. Puutteellisesti toimiva jätevesijärjestelmä voi vaarantaa oman tai naapurin kaivoveden puhtauden sekä heikentää lähivesien laatua. Esimerkiksi pelkkiin saostuskaivoihin perustuva jätevesienkäsittely ei sellaisenaan enää täytä nykysäädösten puhdistusvaatimuksia mikäli jätevedet sisältävät WC- tai pesukonevesiä. Myös nk. kantovedellisten mökkien asukkaidenkin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, ettei vähäisiäkään pesuvesiä johdeta suoraan vesistöön.

Kaikilta viemäriverkostoon liittymättömiltä vakituisilta ja vapaa-ajan kiinteistöiltä on löydyttävä selvitys jätevesienkäsittelystä sekä asianmukaiset käyttö- ja huolto-ohjeet. Selvityslomakkeita voit kysyä kunnasta, jossa kiinteistö sijaitsee. Vaihtoehtoisesti voit käyttää myös Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liitto ry:n laatimia lomakepohjia.

Lykkäystä jätevesijärjestelmän saneeraukseen voi hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta jos ympäristökuormitus on huomattavan vähäistä tai käsittelyjärjestelmän parantaminen on kustannuksiltaan kiinteistönhaltijalle kohtuutonta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa huomioidaan esimerkiksi kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä tai muut vastaavat elämäntilanteet sekä sosiaaliset esteet. Harkinnanvarainen lykkäys myönnetään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

**********************************************************************************************************

Tutustu aiempiin NEUVO-hankkeisiin