Neuvo-hanke

Aiemmat Neuvo-hankkeet

Hajajätevesien NEUVO-hankkeet ovat tarjonneet vuosina 2011–2019 puolueetonta ja maksutonta haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn liittyvää neuvontaa pääasiassa Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueilla, Kymijoen vesistöalueen ympäristökunnissa. Lisäksi hankkeet ovat tarjonneet neuvontaa Etelä-Karjalasta Luumäen kunnan ja Etelä-Savosta Suomenniemen alueilla. Neuvo Lapinjärvi-Loviisa –hankkeissa 2014 ja 2018-2019 neuvottiin nimensä mukaisesti Lapinjärven ja Loviisan kiinteistöjen omistajia. Hankealueiden asukkaat saivat olla yhteydessä jätevesineuvojaan puhelimitse tai sähköpostitse kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän kunnostamistarvetta ja kunnostamisen aikataulua koskevissa kysymyksissä. Jätevesineuvola-palvelun lisäksi hankkeet tarjosivat jätevesineuvontaa hankkeiden toiminta-alueiden erilaisissa tapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa. Lisäksi jätevesineuvojat kävivät tuhansilla kiinteistöillä paikanpäällä neuvomassa.

Pitkään jatkunutta neuvontatyötä ovat rahoittaneet Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Kaakkois-Suomen, Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset sekä ympäristöministeriö.