Kymijoen vedenlaatu 8.11.2023

Päivitetty: 24.11.2023
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 11,6 12,0 11,9 12,1 12,0
Hapen kyllästys-% % 90 93 92 93 92
Sameus FTU 2,2 7,2 5,4 5,1 15
Kiintoaine mg/l 1,5 3,7 3,7 3,6 6,3
Sähkönjohtavuus mS/m 7,1 7,9 7,9 7,8 8,2
Alkaliteetti mmol/l 0,25 0,26 0,26 0,25 0,27
pH (25°C) 7,2 7,2 7,1 7,2 7,1
Väri mgPt/l 30 40 40 40 60
Kokonaistyppi µg/l 560 580 620 600 660
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 240 260 260 250 280
Ammoniumtyppi µg/l <5 <5 6 5 6
Kokonaisfosfori µg/l 16 20 18 17 30
Liukoinen fosfori µg/l 5 5 5 4 5
Rauta µg/l  – 420  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,6  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 3,5  –  –  –
Alumiini µg/l  – 510  –  –  –
CODMn mg/l 6,5 7,1 7,2 7,4 8,6
Kalsium mg/l  – 4,9  –  –  –
Mangaani µg/l  – 9,2  –  –  –
Kloridi mg/l   5,2  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 10  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,5  –  –  –
Natrium mg/l  – 7,0  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 12 140 150 180 110
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 520 1300 1600 730 2400
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 6 62 45 43 49
TOC mg/l 7,0 7,8 8,2 7,5 8,2
Lämpötila 0C 4,6 4,6 4,6 4,5 4,2

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima

Arkistot

Kategoriat