Uutiset vuodelta 2017

Heinolan Konniveden vedenlaatu

Päivitetty: 29.06.2023

Kesäajan fosforipitoisuuden kehitys Heinolan Ruotsalaisella ja Konnivedellä sekä Konniveden pistekuormitus vuosina 1985-2022.

 

Sutelan sillan vedenlaaduntarkkailu

Päivitetty: 21.05.2015

Yhdistys tarkkailee vuonna 2015 Sutelan sillan uusimisen vaikutuksia Kymijoen vedenlaatuun ja vuollejokisimpukan elinoloihin. Simpukoita tutkitaan sukeltamalla ja vedenlaatutietoa kerätään vesinäytteillä ja jatkuvatoimisilla sameusmittareilla.

 

Kirjaudu saamillasi tunnuksilla osoitteessa

https://kyvy.fi/sutela

Kalastotutkimukset

Päivitetty: 16.01.2023

Kalaporrasseuranta Korkeakoskella vuonna 2022

 

Kymijoen ja sen edustan merialueen kalojen elohopeapitoisuuksia vuonna 2020

 

Alue Kalalaji Pitoisuus keskiarvo mgHg/kg Pitoisuus min mgHg/kg Pitoisuus max mgHg/kg
Voikkaa hauki 0,14 0,02 0,26
Voikkaa ahven 0,27 0,15 0,46
Kuusankoski hauki 0,22 0,16 0,35
Kuusankoski ahven 0,21 0,02 0,42
Tammijärvi hauki 0,34 0,01 0,57
Tammijärvi ahven 0,27 0,02 0,76
Kotkan edusta hauki 0,16 0,08 0,29
Kotkan edusta ahven 0,09 0,02 0,20

 

 

 

 

 

 

 

Merialueen vedenlaatu 17.10.2023

Päivitetty: 10.11.2023
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 9,9 9,6 9,7 9,4
Hapen kyllästys-% % 91 88 90 87
Sameus FTU 2,4 3,2 2,0 3,6
Sähkönjohtavuus mS/m 650 573 739 700
Saliniteetti 3,62 3,11 4,15 3,91
pH 7,8 7,7 7,9 7,9
Väri mgPt/l 20 20 15 20
Kokonaistyppi µg/l 530 550 490 530
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 140 140 86 150
Ammoniumtyppi µg/l 25 29 29 34
Kokonaisfosfori µg/l 41 37 41 43
Fosfaattifosfori µg/l 27 25 30 29
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml        
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l        
Näkösyvyys m 2,5 2,0 3,0 1,9
Lämpötila 0C 10,4 10,7 10,9 10,6

 

Kymijoen vedenlaatu 8.11.2023

Päivitetty: 24.11.2023
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 11,6 12,0 11,9 12,1 12,0
Hapen kyllästys-% % 90 93 92 93 92
Sameus FTU 2,2 7,2 5,4 5,1 15
Kiintoaine mg/l 1,5 3,7 3,7 3,6 6,3
Sähkönjohtavuus mS/m 7,1 7,9 7,9 7,8 8,2
Alkaliteetti mmol/l 0,25 0,26 0,26 0,25 0,27
pH (25°C) 7,2 7,2 7,1 7,2 7,1
Väri mgPt/l 30 40 40 40 60
Kokonaistyppi µg/l 560 580 620 600 660
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 240 260 260 250 280
Ammoniumtyppi µg/l <5 <5 6 5 6
Kokonaisfosfori µg/l 16 20 18 17 30
Liukoinen fosfori µg/l 5 5 5 4 5
Rauta µg/l  – 420  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,6  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 3,5  –  –  –
Alumiini µg/l  – 510  –  –  –
CODMn mg/l 6,5 7,1 7,2 7,4 8,6
Kalsium mg/l  – 4,9  –  –  –
Mangaani µg/l  – 9,2  –  –  –
Kloridi mg/l   5,2  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 10  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,5  –  –  –
Natrium mg/l  – 7,0  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 12 140 150 180 110
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 520 1300 1600 730 2400
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 6 62 45 43 49
TOC mg/l 7,0 7,8 8,2 7,5 8,2
Lämpötila 0C 4,6 4,6 4,6 4,5 4,2

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima

Henkilökuva: Vesistötutkija Marja Anttila-Huhtinen

Päivitetty: 26.05.2014

Vesistötutkija Marja Anttila-Huhtinen on 28 vuoden aikana Kymijoen vesi ja ympäristö ry:ssä kokenut monia vaiheita vesientilan ja ympäristötutkimusten parissa.

 

Lue Marjan haastattelu tästä.

Kymijoen kuvapankkihanke

Päivitetty: 26.05.2014

Kymijoen kuvapankkihanke on maakunnan kehittämisvaroin rahoittama hanke hienojen valokuvien tuottamiseksi Kymijoen vesistöistä. Kymenlaakson imago ja vetovoimaisuus ei ole suurta, vaikka alueen toimijoiden vesiensuojelutyö on parantanut Kymijoen ja sen suiston vedenlaatua. Ilman kautta leviävä haju, haitallisia epäorgaanisia aineita sisältävä vesi ja hoitamattomat teollisuusalueet ovat monilta osin historiaa. Kymijoen kuormittajien vedenpuhdistamot poistavat nykyisin fosforin niin tehokkaasti, että joen fosforipitoisuus on jopa rannikon merialuetta pienempi. Tietoisuus ympäristön tilan parantumisesta ei kuitenkaan ole kovin tunnettua ja sanomalehtienkin tapa uutisoida usein huonoja uutisia voi suotta ylläpitää väärää mielikuvaa. Hankkeessa tuotetaan kuvia vesiluonnosta, vesiensuojelu- ja tutkimustyöstä, aktiviteeteistä, Kymijoen maisemasta ja lajistosta. Hankkeen toteuttaa 2013-2014 Kymijoen vesi ja ympäristö ry yhteistyössä Kymenlaakson liiton ja Cursor Oy:n kanssa, jonka kuvapankkiin kuvat sijoitetaan.

Arkistot

Kategoriat